Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Peliohjesääntö

1. Pelaaminen Kotka Golf Centerissä

Kotka Golf Centerissä, Mussalon golfkentällä, Kotkassa ovat oikeutettuja pelaamaan seuraavat green cardin haltijat:

  • Kymen Golf ry:n jäsenet maksettuaan aikuis-, opiskelija- tai junioripelaajan jäsenmaksun ja pelimaksun
  • Jäsen- ja kausipelimaksun maksaneet jäsenet sekä osakkeenomistajat
  • Jäsenet ja vieraspelaajat green fee -maksua vastaan

2. Peliliput

Pelilippuja ovat vapaaliput, alennuskampanjoissa myydyt liput ja yritysgreenfee -liput.

Pelilippu oikeuttaa 18 reiän pelaamiseen (1 x 18 reikää).
Pelilipun käyttäjältä edellytetään jonkin golfseuran jäsenyyttä ja golftasoitusta.
Peliliput ovat voimassa yhden kauden.

3. Varausoikeudet

Lähtöaikojen varaaminen Kotka Golf Centeriin tehdään joko sähköisessä ajanvaraus-järjestelmässä tai soittamalla Caddie Masterille. Kausipelimaksun maksaneilla on oikeus tehdä sähköiseen varausjärjestelmään yhtäaikaisia varauksia Kotkan Golf Oy:n määrittelemän määrän ja aikajakson puitteissa.

4. Tasoitusrajat

Vieraspelaajien tasoitusraja on 54.
Kaikkia varauksia sitoo ryhmäkohtaiset HCP-rajoitukset eli

  • 4 hengen ryhmän yhteenlaskettu HCP maksimissaan 108

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa / helpottaa tilanteen mukaan. Jos maksimirajan ylitykseen annetaan erillinen tilapäinen lupa, kyseinen ryhmä tulee erityisvalvonnan piiriin.

5. Hinnasto

Kotka Golf Centerin voimassaoleva hinnasto julkaistaan kotisivulla. Hinnat voi tiedustella myös Caddie Masterilta.

6. Pelaamiseen liittyvät yleiset säännöt ja ehdot

6.1 Paikallissäännöt
Mussalon golfkentän voimassaolevat paikallissäännöt löytyvät Kotka Golf Centerin kotisivuilta.

https://kymengolf.fi/kilpaileminen/paikallissaannot/

6.2 Pysäköinti ja sähköautojen latauspisteet
Pysäköinti on sallittu vain pysäköintiin osoitetuilla paikoilla. Merkityt pelastustiet on pidettävä aina avoinna pelastusajoneuvoille.

Esteettömän pysäköinnin osoittaville pysäköintipaikoille, jotka on varustettu pyörätuolimerkinnällä, saa pysäköidä ainoastaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaavalla ajoneuvolla.

Sähköautojen latauspaikoille saa pysäköidä ainoastaan täyssähkö- tai hybridiautoilla, jotka myös laitetaan golfkentällä vierailun ajaksi lataukseen. Kotkan Golf Oy:llä on oikeus periä 40 euron maksu sähkölatauspaikalle pysäköidystä autosta, joka ei ole latauksessa.

6.3 Golf-autojen käyttö
Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. Kuljettajan on oltava vähintään mopokortin omaava tai 18-vuotias.

Autossa saa kuljettajan lisäksi olla kanssamatkustaja. Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa kuljettajan valvonnassa ajaa golfautoa.

Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin suhteen. Golfauton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii kuljettajalta tai vahingonaiheuttajalta.

Golfautoille kiellettyjä ajoalueita ovat:

  • Tiiboksit
  • Viheriöt
  • Viheriöiden välitön ympäristö mukaan lukien foregriinit ja griinibunkkerien ja griinien väliset alueet
  • Bunkkerit
  • Vesialueet, pois lukien tilapäisen veden alueet pelialueilla, jos niillä ajaminen on turvallista
  • Metsäalueet

Nämä säännöt koskevat myös 2- ja 3-pyöräisiä kulkuneuvoja. Oman kulkuneuvon käytöstä on etukäteen sovittava Caddie Masterin kanssa.

6.4 Ilmoittautuminen
Pelaajan tulee aina ennen pelikierrosta ilmoittautua Caddie Masterille tai tehdä ilmoittautuminen Caddie Masterin toimipisteellä olevalla tietokoneella itse.

6.5 Pelivarauksen peruuttaminen
Pelivaraus pitää peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa.

Yhteisö valvoo varattujen peliaikojen noudattamista. Mikäli pelaaja peruuttaa varauksensa vähemmän kuin 2 tuntia ennen lähtöä, Kotkan Golf Oy:llä on oikeus periä pelaajalta pelipäivänä voimassaolevan greenfeen suuruinen maksu.

Maksu voidaan periä myös siinä tapauksessa, että ryhmä peruuttaa osan pelaajista Caddie Masterille ilmoittautumisen yhteydessä.

6.6 Pelaaminen ilman pelioikeutta / pelimaksua
Pelaaminen ilman pelioikeutta tai pelimaksua on kielletty. Pelioikeudetta pelaamisesta voidaan periä pelipäivänä voimassaoleva greenfee maksu kaksinkertaisena.

6.7 Vakuutusturva kentällä
Kotka Golf Centerissä pelaavalla on oltava voimassa jonkin golf-seuran jäsenyys. Suomen Golfliiton alaisten jäsenseurojen jäsenet on vakuutettu vastuu- ja tapaturmavakuutuksella.

Vakuutussäännöt ja ohjeet vahingon sattuessa löytyvät Kotka Golf Centerin kotisivuilta.

https://kymengolf.fi/seuratoiminta/vakuutusturva/

6.8 Kentänhoitohenkilöstö
Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina saatava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Kentänhoitohenkilöstön ja Caddie Masterien antamia ohjeita tulee noudattaa ja heillä on oikeus puuttua sääntöjen vastaiseen toimintaan.

Kentänhoitohenkilökunnan ja Caddie Masterien toimintaan kohdistuneet vaaratilanteet ja piittaamattomuus käsitellään tarvittaessa kurinpitotoimikunnassa.

6.9 Ready golf, pelinopeus ja FORE-huuto
Pelaajan on pyrittävä noudattamaan pelinopeudesta annettuja ohjeaikoja. Kenttien väylät kierretään numerojärjestyksessä.

Kotka Golf Centerissä suositaan ns. Ready -golfia.

https://golf.fi/wp-content/uploads/2018/06/Ready-Golf.pdf.

Pelinopeuden voi tarkastaa klubin ja rangen yhteydessä olevista kelloista.

Pelaaminen tulisi aloittaa tarkasti peliryhmälle ilmoitettuna tai määriteltynä kellonaikana.

Takaa tulevalle ryhmälle annetaan tarvittaessa ohituslupa. Takana tuleva ryhmä ei saa ohittaa ilman sille annettua ohituslupaa. Ohittaminen kannattaa tehdä aina harkiten, jotta siitä olisi hyötyä pelin sujuvuudelle eikä siitä saa aiheutua vaaraa.

Jos lyöty pallo suuntautuu väärälle väylälle tai pallon nähdään voivan aiheuttaa vaaraa muille pelaajille tai ulkopuolisille, huudetaan kaikissa tapauksissa kovalla äänellä ‘FORE’.

Odota aina, että edellä olevan ryhmän pelaajat ovat varmasti riittävän kaukana ennen kuin lyöt palloasi.

Mikäli kentällä ilmenee ongelmatilanteita, ilmoita niistä Caddie Masterille, kenttähenkilö-kunnalle tai jos heitä ei ole paikan päällä lähetä sähköinen viesti Kotka Golf Centerille.

6.10 Ukkonen
Pelaaminen ukonilmalla on kielletty. Kotkan Golf Oy ei vastaa pelaajalle tai hänen varusteilleen tai muulle omaisuudelle ukonilmasta aiheutuneista vahingoista.

Mikäli olet jo kentällä ja ukkonen lähestyy, lopeta pelaaminen ja siirry klubirakennukselle, väylä WC:n tai pumppukoppien suojaan.

Älä käytä edes sateenvarjoa, äläkä koske metalliseen kärryn kahvaan, vaan jätä varusteet kentälle ja lähde suojaan.

Kentällä oleva pelaaja tekee viime kädessä itse ratkaisun pelin keskeyttämisestä. Älä jää odottamaan mahdollisia hälytyksiä vaan siirry suojaan.

Henkilökunnalla ja muilla vastuuhenkilöillä on oikeus kieltää pelaaminen kentällä ja sulkea kenttien aloitustiit, kunnes vaara on ohitse.

Mene kyykkyyn, jos olet aukealla paikalla. Se on ainoa tapa suojautua keskellä golfkenttää, jos ukkonen on suoraan päällä.

Vältä korkeita paikkoja, sillä salama iskeytyy helposti sellaiseen.

Vältä myös liikkumista vesirajalla, sillä vesi johtaa sähköä hyvin.

Pelattaessa järjestettyä kilpailua pelin mahdollisesta keskeyttämisestä vastaa kilpailunjohtaja. Pelin keskeyttämisestä tiedotetaan sireenillä/sumutorvella.

Pelaajan on tällöin merkattava pallon paikka ja siirryttävä klubirakennukselle, väylä WC:n tai pumppukoppien suojaan. Pelaajalla on oikeus kilpailussa keskeyttää kilpailu, mikäli hän katsoo ukkostilanteen vaaraksi itselle tai muille.

Kilpailunjohtaja tai henkilökunta eivät aina ei ole tietoisia kentän toisella laidalla mahdollisesti vallitsevista sääolosuhteista. Sumutorvi ei välttämättä kuulu kentän jokaiseen laitaan.

Henkilövahingon sattuessa soita tarvittaessa yleiseen hätänumeroon 112 sekä Caddie Masterille 05 210 3700. Caddie Master opastaa pelastusauton paikalle. Mikäli henkilö on eloton, aloita paineluelvytys. Jatka painelua niin pitkään, että pelastushenkilöstö on paikalla ja antaa luvan lopettaa elvytys.

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:

Yksi pitkä sireenin/sumutorven ääni: Välitön pelin keskeytys
Kolme peräkkäistä sireenin/sumutorven ääntä: Pelin keskeytys
Kaksi perättäistä sireenin/sumutorven ääntä:Peli jatkuu

Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi.

6.11 Väyläkellot
Kentällä on kaksi väyläkelloa: väylän 5 griinin yhteydessä ja väylällä 9 mäen alla väylän vieressä. Kellonsoitolla annetaan takana tulevalle ryhmälle lupa lyödä. Kelloja on soitettava ohitettaessa kuuluvasti.

6.12 Jätehuolto / roskaaminen
Kentän roskaaminen on ehdottomasti kielletty. Kentän tahallisesta roskaamisesta seuraa pelirangaistus.

Tupakan natsojen/tumppien tai nuuskapussien jättäminen kentälle on ehdottomasti kielletty.

Jätteet, roskat ja tyhjät pullot sekä purkit tulee laittaa keräysastioihin tiiauspaikoilla ja klubilla.

Pidä kenttä siistinä – viihtyvyys on yhteinen asia.

6.13 Vastuullinen toiminta kentällä
Bunkkereissa jäljet on haravoitava ja harava asetettava kokonaan takaisin bunkkeriin varsi poikittain pelisuuntaan nähden.

Pallon alastulojäljet viheriöillä on aina korjattava. Henkilökunnalla on oikeus keskeyttää pelaajan pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, jos pelaaja toistuvista huomautuksista huolimatta ei korjaa alastulojälkiä.

Väylällä lyöntien jäljet on korjattava asianmukaisesti. Par-3 tiiauspaikoilta löytyvät myös astiat, joista tiialueilla oleva lyöntijälki täytetään hiekka-siemenseoksella.

Klubilla on hiekka-siemenseospulloja valmiiksi täytettyinä tai vaihtoehtoisesti itse säilytysastiasta täytettäväksi. Suositus on ottaa pullo mukaan kierrokselle väylillä ja raffeissa tulleiden lyöntijälkien paikkaamiseen hiekka-siemenseoksella.

Pakkasella tai kentän ollessa jäässä, pelaaminen on ehdottomasti kielletty. Poikkeustilanteista ilmoitetaan erikseen.

Paikallissäännöissä on tarkempia yksittäisiä määräyksiä ja ohjeita pelaamisesta.

6.14 Peliohjesäännön noudattamisen valvonta
Kenttäkohtaisen peliohjesäännön noudattamista valvovat Caddie Masterit, kapteenit, kenttämestarit ja valvojat. Heillä on oikeus keskeyttää pelaaminen ja poistaa pelaaja kentältä, mikäli pelaaja ei noudata annettuja ohjeita tai rikkoo peliohjesääntöä. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus pelaajan kotiseuraan.

Mikäli pelaaja poistetaan kentältä ja/tai hänelle langetetaan pelikielto rikkeen vuoksi, ei hänelle palauteta vastiketta tai muita pelaamiseen liittyviä maksuja.

Peliohjesäännön noudattamisesta vastaa kurinpitotoimikunta, johon kuuluvat Kotkan Golf Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Kymen Golf ry:n puheenjohtaja sekä kapteenit. Kurinpitotoimikunnalla on oikeus määrätä tämän peliohjesäännön mukaisista rangaistuksista ja muista seuraamuksista.