Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Vakuutusturva

Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenten vakuutusturva

Kaikilla Suomen Golfliiton jäsenseurojen jäsenillä on voimassa seuraavat vakuutukset sisältyen Golfliiton jäsenmaksuun:

  • Tapaturmavakuutus, joka kattaa golfkierroksilla aiheutuneiden vammojen hoitokulut. Pohjolan sopimuslääkäriä käytettäessä lääkäri- ja hoitopalkkiot korvataan ilman oman rahan käyttöä.
  • Vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon.

 

TAPATURMAVAKUUTUS
(06-21648)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

Hoitokorvaus

Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut korvataan 8 500 euroon asti siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Vamman hoitokuluista ei korvata ortopedisia sidoksia tai tukia.

Haittakorvaus

Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena haittaluokan mukaan. Enimmäiskorvaus 30 000 e.

Kuolinkorvaus

Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena 8 500 e.

Fysikaalinen hoito
Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa
1. Täytä urheiluvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella Pohjola/yritysvahinko, Info 2, Tunnus 5010451, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai faksilla numeroon 010 253 3355.
Täytä vahinkoilmoituksen kaikki kohdat.

2. Lääkärinlausunto (E-lomake) sekä hammasvammoista lausunto alle 20-vuotiailta, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesti tehtävästä hammashoidosta.

3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista:
Korvauksenhakija maksaa itse laskut ja hakee niistä Kela-korvaukset. Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus on haettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun laskut on maksettu. Alkuperäinen laskelma ja kopiot kaikista Kelalle annetuista kulutositteista ja hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen Pohjolaan.

(Suomen Golfliitto ry:n ryhmätapaturmavakuutuksen tuoteseloste)

 

VASTUUVAKUUTUS
(16-240-611-4)

Vakuutuksessa ovat jäsenseurojen jäsenien ohella jäsenseurojen kentillä seuran luvalla pelaavat muut henkilöt.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

  • henkilövahingot 170 000 e
  • esinevahinkot 250 000 e

Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 100 e.

Toimintaohjeet vastuuvahingoissa
Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse Osoitteella Pohjola/yritysvahinko, Info 2, Tunnus 5010451, 00003 VASTAUSLÄHETYS tai faksilla numeroon 010 253 3355.

Autoon kohdistuneessa vahingossa auton omistajan tulee ottaa yhteyttä lähimpään Pohjolan konttoriin ja sopia vahingon tarkastamisesta ennen korjaukseen ryhtymistä.

 

HOLE IN ONE (HIO) -pelisäännöt:

  • Jokainen voi ostaa henkilökohtaisen HIO turvan golf.fi:n verkkokaupasta hintaan 19,80 euroa.
  • Turva on voimassa myös harjoituskierroksilla.