Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Mussalon golfkentän paikallissäännöt

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esimerkiksi kastelulaitteen kannet)

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaaja voi myös vapautua säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa

– pelilinjalla ja

– enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja

– enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selvästi epätarkoituksenmukainen.

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet ovat kentän oleellisia osia. Sääntöä 16.1 ei voi soveltaa.

Kunnostettavat alueet

Kunnostettavia alueita kentällä ovat erikseen merkittyjen alueiden lisäksi yleisellä pelialueella ja bunkkereissa olevat syvät veden valumajäljet ja työkoneiden aiheuttamat syvät jäljet. Lisäksi kunnostettavia alueita ovat erikseen bunkkereissa sateen esiin tuomat isot kivet/kalliot, jotka normaalisti ovat hiekan peitossa.

Pallon ollessa em. kunnostettavassa alueessa pelaaja voi vapautua siitä ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti. Haittaamista ei ole, jos edellämainitut haittaavat vain lyöntiasentoa eikä pelaaja voi tällöin vapautua ko. säännön perusteella ilman rangaistusta.

Huom! Pelaaja ei voi tämän säännön mukaan vapautua bunkkerista kokonaisuudessaan.

Tilapäisen veden täyttämä bunkkeri, joka on merkitty sinisellä paalulla, on kokonaisuudessaan kunnostettavaa aluetta yleisellä pelialueella, eikä sitä käsitellä bunkkerina. Pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta säännön 16.1b mukaisesti.

Muurahaiskeot

Kentällä olevat isot muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.

Suojeltavat puut

Vastaistutetut ja nuoret tukipuin tuetut sekä muut oranssinvärisin merkein merkityt puut ovat kiellettyjä pelialueita.

Jos pelaajan pallo missä tahansa kentällä koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f nojalla.

Pudotusalue (dropping zone) väylällä 10 ja väylällä 13

Kun pallo on estealueella väylällä 10 tai väylällä 13, tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytettävissään seuraavat vaihtoehdot:

– Vapautua säännön 17.1 mukaisesti

– Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle

10. väylällä pudottamisalue sijaitsee punaisen estealueen päädyssä ja on merkitty DZ-kyltillä. 13. väylällä pudottamisalue sijaitsee vesiesteen sillan jälkeen tien vasemmalla puolella ja on merkitty DZ-kyltillä.

Pudottamisalue on säännön 14.3 mukainen vapautumisalue.

18. väylän ulkorajan merkit

Kun pelataan väylää 18, väylän oikealla puolella oleva lähipeliharjoitusalue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Tolpat ovat 18. väylän ulkorajan merkkejä, joista ei saa vapautusta. Muita väyliä pelattaessa tolpat ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautuksen säännön 16.1 mukaan.

Lintujen jätöksistä vapautuminen

Pelaajan harkinnan mukaan linnun jätöksiä voidaan pitää joko irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavana alueena, josta saa vapautuksen säännön 16.1 nojalla.

Suositus pelata ready golfia

Pelaajien on sekä sallittua että suositeltavaa lyöntipeliä pelatessaan lyödä palloa väärällä vuorolla golfin säännön 6.4b mukaisesti. Sen täytyy tapahtua turvallisella ja vastuullisella tavalla, eikä pelaaja saa väärällä vuorolla pelatessaan tavoitella etua muihin pelaajiin nähden.

Siirtosääntö

Siirtosäännön voimassa olosta ilmoitetaan klubirakennuksen päädyssä ja 1. väylän tiipaikalla olevissa ilmoitustauluissa. Siirtosääntö antaa pelaajalle seuraavan oikeuden:

Kun pelaajan pallo on yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle. Menettelytapa ja vapautumisalueen määrittely on seuraavanlainen:

– Alkuperäisen pallon paikka merkitään

– Vapautumisalueen koko ulottuu merkitystä paikasta enintään 15 senttimetrin päähän

– Vapautumisalueen mikään kohta ei saa olla lähempänä reikää kuin alkuperäisen pallon paikka

– Vapautumisalueen täytyy olla yleisellä pelialueella (ei estealueella eikä viheriöllä)

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti .

Ilmastusrei´istä vapautuminen

Tämän paikallissäännön voimassa olosta ilmoitetaan klubirakennuksen päädyssä ja 1. väylän tiipaikalla olevissa ilmoitustauluissa.

Kun pelaajan pallo on ilmastusreiässä tai koskettaa sitä, pelaaja voi vapautua ilman rangaistusta:

– Pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua säännön 16.1f nojalla. Nostettu pallo asetetaan, ei pudoteta. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

– Pallon ollessa viheriöllä pelaaja voi vapautua säännön 16.1d nojalla.

Pelaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta vapautumiseen, jos ilmastusreikä ainoastaan haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Harjoittelu ennen kilpailua ja kierrosten välissä

Harjoittelussa noudatetaan golfin sääntöjä mutta sääntöä 5.2b muokataan seuraavasti: Jos pelaaja osallistuu samana päivänä käytävään enintään 9 reiän mittaiseen henkilökohtaiseen tai joukkuekilpailuun, saa pelaaja harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta tai kierrosten välissä.