Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Ympäristöohjelma

Jokaiselle Suomen golfkentälle tehdään ympäristöohjelma. Kotka Golf Centeriin  ohjelman on laatinut MMM Satu Yli-Karhula.

Ohjelma on kokonaisuudessaan ladattavissa tästä

 

1. Yleistä Kotka Golfista 

Kotka Golf Center sijaitsee Mussalon saaressaa Kotkassa. Golfkenttä aukesi pelaajille vuonna 1988. Kenttäalueen maastolle oman erityisleimansa antavat runsaat vesiesteet ja meren läheisyys. Alue on osittain vanhaa merenpohjaa. Maastoa rikastuttavat myös loivahkot mäet sekä vaihtelevuus vanhalta peltoalueelta metsäisemmille väylille. Kenttäalue on kokonaisuudessaan monipuolinen ja haastava ja se sopeutuu hyvin ympäröivään luontoon sekä maastonmuotoihin.

2. Ympäristöohjelman tarkoitus

Teollisuus, maa- ja metsätalous sekä liikenne ovat yleisiä ympäristöongelmien syntyyn johtavia syitä. Mutta myös lisääntynyt vapaa-aika ja erilaiset vapaa-ajan viettotavat voivat aiheuttaa  ympäristöriskejä, esimerkiksi maaston kulumista, luonnon pirstoutumista, melua ja liikennettä.

1980-luvun lopulla Suomen golfkenttien määrä nousi huimasti, kun maanviljelystä vapautui paljon sopivaa peltomaata ja golfin peluu tuli muotiin. Golfkenttien toiminnasta aiheutuvia huomattavimpia ympäristöhaittoja ovat ravinteiden ja torjunta-aineiden joutuminen vesistöihin sekä joissakin tapauksissa luonnon monimuotoisuuden yksipuolistuminen. Suuressa mittakaavassa golfkentät eivät ole merkittävä ympäristöriski verrattuna esimerkiksi maatalouteen, joka on Suomen huomattavin vesistöjen rehevöittäjä (peltoviljely). Monet yksittäiset asiat saattavatkin tuntua hyvin pieniltä ja merkityksettömiltä, mutta kaikkien pientenkin asioiden yhteisvaikutus luonnon kiertokulkuun on suuri.

Golftoiminnassa onkin havaittu, että myös golfkentillä tulisi huomioida toiminnan vaikutukset luontoon. Haitalliset vaikutukset voidaan minimoida ja toiminta voidaan sopeuttaa luonnon toimintaan ilman, että pelaajien viihtyvyys kärsii. Päinvastoin, ympäristönsuojelullisesti korkeatasoinen golfkenttä lisää pelaamisen mielenkiintoisuutta, viihtyisyyttä, haasteellisuutta ja palkitsevuutta. Kotka Golf haluaa osaltaan osallistua em. seikkojen pohjalta kenttätoiminnan laadun parantamiseen. Tämä ympäristöohjelma auttaa Kotka Golfia tämän tavoitteen saavuttamisessa.