Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Pelaaminen 5. väylän griiniremontin aikana

Kauden 2023 aikana rakennetaan uusi griinin väylälle 5. ja työt ovat jo hyvässä vauhdissa. Jotta rakentamisesta ei aiheudu vaaratilanteita, on koko rakentamisalue kiellettyä pelialuetta 3.6.2023 alkaen. Rakentaminen vaikuttaa koko kauden pelaamiseen erityisesti väylällä 5 mutta myös muilla ympäröivillä väylillä on syytä ottaa huomioon kielletyn pelialueen vaikutus pelaamiseen ja mahdolliseen jatkamiseen pallon mennessä rakentamisalueelle.

 

Pelattaessa väylää 5.

 

Kielletty pelialue on merkitty sinivalkoisin paaluin ja on ns epänormaali kenttäolosuhde

 

Pelaajan on vapauduttava ilman rangaistusta, kun:

– Hänen pallonsa on kielletyllä pelialueella, tai

– Kielletty pelialue vaikuttaa pelaajan lyöntiasennon alueella tai svingin vaatimalla tilalla pelattaessa palloa kielletyn pelialueen ulkopuolelta (Säännöt 16.1f ja 17.1e)

Vapautuminen pallon mennessä ko alueelle tulee tapahtua lähimmälle DropZone alueelle. Näitä on käytössä väylällä kaksi kappaletta ja vaihtoehto ”Lähin vapauttava paikka” ei ole sovellettavissa.

 

 

Pelattaessa muita ympäröiviä väyliä (6 & 15.)

 

Kielletty pelialue on merkitty punaisilla paaluilla ja on estealue.

 

Pelaaja ei saa pelata palloaan sijaintipaikaltaan missään seuraavista tapauksista:

– Jos pallo on estealueella olevalla kielletyllä pelialueella. Pelaajan täytyy vapautua rangaistuksella Säännön 17.1d tai 17.2 mukaisesti.

 

Mistään suunnasta pelattaessa ei kielletyllä pelialueella ei ole määritelty takarajaa. Remontin edistyessä myös Väylän 5. osalta tullaan siirtymään estealue käytäntöön mutta siitä tiedotetaan sen tullessa ajankohtaiseksi.

 

t: Kilpailu- ja sääntötiimi….