Niinilahdentie 2, 48310 Kotka

Pekka Salmi jatkaa Kymen Golf ry:n puheenjohtajana, uudeksi ladykapteeniksi Kadri Tramberg

Pekka Salmi jatkaa Kymen Golf ry:n puheenjohtajana kaudella 2023. Seuran uudeksi ladykapteeniksi valittiin Kadri Tramberg. Kapteenina jatkaa Kaj Luukas. Valinnat tehtiin yksimielisesti seuran vuosikokouksessa keskiviikkona.

Seuran hallituksen jäseninä jatkavat Juha Hirvi, Heikki Illiminsky, Olli-Pekka Jaakola ja Jari Siira, jotka edellisessä vuosikokouksessa valittiin kaksivuotiskaudeksi 2022-23.

Heti vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Heikki Illiminsky. Sihteeriksi kutsuttiin Markku Espo.

Vuosikokous hyväksyi kuluneen kauden toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa. Seuran taloudellinen asema pysyi vakaana, tilinpäätös oli noin 7 euroa alijäämäinen. Jäsenmäärä aleni hieman aiemmasta ja oli kauden päättyessä 1155. Mussalon kentällä kauden aikana pelattujen kierrosten määrä, 32 560, oli yli 6000 pienempi kuin edellisellä kaudella.

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän alkavan kauden talousarvion, joka perustuu maltillisiin odotuksiin. Toimintasuunnitelmassa on tavoitteena kasvattaa jäsenmäärää ja jatkaa uusien pelaajien tukemista harrastuksen alkutaipaleella. Junioritoiminnan aktivoimiseen ja seuran kilpapelaajien tuen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kymen Golf halutaan pitää vahvana kilpaurheiluseurana. Seuran tiimi- ja toimikuntaorganisaatiota uudistetaan, ja pyritään saamaan siihen mukaan uusia henkilöitä.

Seuran jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina, eikä uusilta jäseniltä edelleenkään peritä liittymismaksuja.

Niin henkilövalinnat kuin muutkin päätökset tehtiin yksimielisesti. Vuosikokoukseen osallistui 20 seuran jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimi Kari Hassinen.

Varsinaisten vuosikokousasioiden ohella tilaisuudessa keskusteltiin myös Mussalon kentän tulevasta kehittämisestä. Kotkan Golf Oy on teettänyt alustavia suunnitelmia lähipelialueiden laajentamisesta ja parantamisesta, jota myös viime kauden jäsenkyselyssä pidettiin tärkeänä investointikohteena. Talouden yleiset ankeat näkymät, mm. sähkön hinta, ennakoivat kuitenkin sitä, ettei tällä kaudella ole mahdollisuutta isoihin toimenpiteisiin.

Koivulan kentän tulevaisuus on vaakalaudalla. Kaupungin kanssa on neuvoteltu sen muuttamisesta avoimeksi lähiliikuntapaikaksi, jonka ylläpitämisen kuluihin kaupunki osallistuisi. Neuvottelut eivät kuitenkaan ole edenneet, ja nykyisellään Koivulan kentänhoidon kustannukset ylittävät selvästi ne hyödyt, joita se golfyhteisöllemme tuottaa.