Pyysing jatkaa puheenjohtajana, hallitukseen uusia jäseniä

Veli-Matti Pyysing jatkaa Kymen Golf ry:n puheenjohtajana kaudella 2020. Samoin jatkavat tehtävissään seuran kapteeni Juha Hirvi ja ladykapteeni Satu Kauhanen. Valinnat tehtiin seuran vuosikokouksessa keskiviikkona.

Seuran hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2020-21 valittiin Miia Pulliainen, Heikki Illiminsky, Tom Sandström, Petri Paajanen (uusi) ja Sami Pieviläinen (uusi).

Heti vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Heikki Illiminsky. Seuran sihteeriksi kutsuttiin Markku Espo.

Vuosikokous hyväksyi kuluneen kauden toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa. Seuran taloudellinen asema pysyi vakaana, ja tilinpäätös oli noin 6000 euroa ylijäämäinen. Tyydytyksellä todettiin, että muutaman vuoden laskusuhdanteen jälkeen seuran jäsenmäärä kääntyi lievään nousuun.

Samoin hyväksyttiin hallituksen esittämä alkavan kauden talousarvio, joka perustuu realistisiin jäsenmäärän ja -maksujen kehitysodotuksiin, sekä toimintasuunnitelma, jossa junioritoiminnan vireyttäminen nostetaan kärkitavoitteeksi jäsenhankinnan ja jäsensuhteen lujittamisen ohella.

Toimintasuunnitelman yhteydessä käydyssä keskustelussa nousivat esille mm. Mussalon kentän kunnostus- ja uudistustarpeet sekä Kotka Golf Centerin markkinoinnin kehittäminen  vieraspelaajien määrän kasvattamiseksi.

Seuran jäsenmaksut päätettiin pitää entisen suuruisina, eikä uusilta jäseniltä edelleenkään peritä liittymismaksuja.

Niin henkilövalinnat kuin muutkin päätökset tehtiin yksimielisesti. Vuosikokoukseen osallistui 20 seuran jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimi Jaakko Kujala.

Kirjoittaja: Markku Espo

Kategoriassa Etusivu, Yleinen