Paalutusmuutoksia Mussalon kentällä

Paikallissääntöjen uudistamisen lisäksi on tehty päätöksiä myös joidenkin estealueiden merkkipaalutusten muuttamisesta Mussalon golfkentällä.

Kaikki keltaiset paalut vaihdetaan punaisiksi.

  1. väylän oikean laidan out-raja jatkuu lähes griinin takareunan tasalle. Sen jälkeen griinin takana on punaisin paaluin merkitty estealue.
  1. väylän griinin takana oleva metsä paalutetaan punaisilla paaluilla. Tähän asti vasta metsässä oleva oja on paalutettu. Estealueen raja siis siirtyy lähemmäs viheriötä.
  1. väylän pumppukopin viereinen ryteikkö ja metsikkö muutetaan estealueeksi. Punainen paalutus tulee tien oikeaan laitaan.
  1. väylän vesiesteen paalut on muutettu punaisiksi. Griinin puolelle lampea merkitään estealueen raja heti kivien yläpuolelle maalaten tai muin keinoin. Paalutusmuutos vaikuttaa lähinnä pelin jatkamiseen, kun pallo on lyöty griinibunkkerista estealueelle.

Kirjoittaja: kentatadmin

Kategoriassa Säännöt muuttuvat