Muutoksia Mussalon kentän paikallissääntöihin

Golfin sääntöjen uudistuksen myötä tulee myös Mussalon golfkentän paikallissääntöihin joukko muutoksia. Kymen Golf ry:n hallitus hyväksyi 17.4.2019 kilpailu-, sääntö- ja tasoitustiimin tekemät ratkaisut.

Täysin uusia paikallissääntöjä tulee kaksi. Neljä paikallissääntöä poistuu, koska asiaa koskeva golfin sääntö on riittävän kattava. Kuusi säilyvää paikallissääntöä muuttuu siltä osin kuin niiden peruste golfin säännöissä muuttuu.

  1. Uudet paikallissäännöt

Lintujen jätöksistä vapautuminen

Pelaajan harkinnan mukaan linnun jätöksiä voidaan pitää joko irrallisena luonnonhaittana, joka voidaan poistaa säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavana alueena, josta saa vapautuksen säännön 16.1 nojalla.

Suositus pelata ready golfia

Pelaajien on sekä sallittua että suositeltavaa lyöntipeliä pelatessaan lyödä palloa väärällä vuorolla golfin säännön 6.4b mukaisesti. Sen täytyy tapahtua turvallisella ja vastuullisella tavalla, eikä pelaaja saa väärällä vuorolla pelatessaan tavoitella etua muihin pelaajiin nähden.

  1. Poistuvat paikallissäännöt

 Irtokivet hiekkaesteissä

Vanha paikallissääntö salli hiekkaesteissä olevien irtokivien poistamisen liikuteltavina haittoina ilman rangaistusta. Uusisen sääntöjen määritelmissä todetaan irralisten kivien olevan irrallisia luonnonhaittoja, jotka voidaan säännön 15.1 mukaan poistaa.

Kentällä olevat tiet ja polut, mittapaalut ja etäisyystaulut

Kentällä risteilevät tiet ja polut määrättiin vanhoissa paikallissäännöissä kiinteiksi haitoiksi. Uusien sääntöjen määritelmissä keinopäällysteiset (myös hiekalla päällystetyt) tiet ja polut ovat haittoja, ja niistä voi vapautua säännön 16.1 mukaan.

Väylien reunoilla olevat mittapaalut ovat myös määritelmän mukaan haittoja, joista voi vapautua säännön 16.1 mukaan. Asiaa koskenut paikallissääntö poistuu.

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käytön suhteen toimitaan nyt golfin säännön 4.3 mukaisesti, jonka mukaan ne ovat sallittuja, jollei niitä paikallissäännöissä erikseen kielletä. Etäisyysmittarit ovat Kymen Golfin kentällä sallittuja.

  1. Säilyvät, hieman uudistuvat paikallissäännöt

Seuraavat paikallissäännöt ovat golfin uusien sääntöjen mukaisesti saaneet uuden muotoilun:

Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteen kannet)

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti, kun pallo on yleisellä pelialueella.

Pelaaja voi myös vapautua säännön 16.1b mukaisesti kiinteän haitan ollessa

– pelilinjalla ja

– enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja

– enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selvästi epätarkoituksenmukainen.

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet

Hakkeella, arinahiekalla ja hiekalla peitetyt alueet ovat kentän oleellisia osia. Sääntöä 16.1 ei voi soveltaa.

Muurahaiskeot

Kentällä olevat isot muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.

Suojeltavat puut

Vastaistutetut ja nuoret tukipuin tuetut sekä muut oranssinvärisin merkein merkityt puut ovat kiellettyjä pelialueita.

Jos pelaajan pallo missä tahansa kentällä koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f nojalla.

Pudotusalue (dropping zone) väylällä 10 ja väylällä 13

Kun pallo on estealueella väylällä 10 tai väylällä 13, tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytettävissään seuraavat vaihtoehdot:

– Vapautua säännön 17.1 mukaisesti

– Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle

  1. väylällä pudottamisalue sijaitsee punaisen estealueen päädyssä ja on merkitty DZ-kyltillä. 13. väylällä pudottamisalue sijaitsee vesiesteen sillan jälkeen tien vasemmalla puolella ja on merkitty DZ-kyltillä.

Pudottamisalue on säännön 14.3 mukainen vapautumisalue.

  1. väylän ulkorajan merkit

Kun pelataan väylää 18, väylän oikealla puolella oleva lähipeliharjoitusalue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Tolpat ovat 18. väylän ulkorajan merkkejä, joista ei saa vapautusta. Muita väyliä pelattaessa tolpat ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautuksen säännön 16.1 mukaan.

(Tekstiä on muokattu 29.4.2019: mittapaaluja koskevaa kohtaa on selvennetty, 18. väylän ulkorajan merkkejä koskevaa kohtaa täydennetty.)

Kirjoittaja: kentatadmin

Kategoriassa Säännöt muuttuvat