Pyysing jatkaa puheenjohtajana, Hirvi ja Kauhanen kapteeneina

Vuosikokouksessa paikalla olleet Kymen Golfin alkavan kauden hallituksen jäsenet. Edessä Miia Pulliainen ja Tom Sandström. Takana vasemmalta lukien varapuheenjohtaja Heikki Illiminsky, puheenjohtaja Veli-Matti Pyysing, Jani Piipari, sihteeri Markku Espo ja kapteeni Juha Hirvi. (Kuva: Kai Kilappa)

 

Veli-Matti Pyysing jatkaa Kymen Golf ry:n puheenjohtajana kaudella 2019. Samoin jatkavat tehtävissään seuran kapteeni Juha Hirvi ja ladykapteeni Satu Kauhanen. Valinnat tehtiin seuran vuosikokouksessa torstaina.

Vuosikokous myös valitsi Tom Sandströmin seuran hallituksen uudeksi jäseneksi. Hän tulee kesken kaksivuotiskauden 2018-19 vapautuneelle paikalle. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Miia Pulliainen, Heikki Illiminsky, Jani Piipari ja Risto Vuoksiala.

Heti vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajaksi Heikki Illiminsky. Seuran sihteeriksi valittiin Markku Espo.

Vuosikokous hyväksyi kuluneen kauden tuloslaskelman ja taseen hallituksen esittämässä muodossa. Jäsenmäärän vähenemisen aiheuttamaa tuottojen hiipumista oli kompensoitu kulujen hallinnalla niin, että tilikaudelta jäi ylijäämää lähes 7000 euroa. Toimintakertomuksessa oikaistiin kaksi seuran mestaruuskilpailujen tulosten yksityiskohtaa.

Samoin hyväksyttiin hallituksen esittämä alkavan kauden talousarvio, joka perustuu realistisiin jäsenmäärän ja -maksujen kehitysodotuksiin, sekä toimintasuunnitelma, jossa juuri jäsenhankinta ja jäsensuhteen lujittaminen ovat painopisteitä kilpailutoiminnan vireyttämisen ohella.

Seuran jäsenmaksut päätettiin pitää entisenlaisina, eikä uusilta jäseniltä edelleenkään peritä liittymismaksuja.

Niin henkilövalinnat kuin muutkin päätökset tehtiin yksimielisesti. Vuosikokoukseen osallistui 36 seuran jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimi Markku Mankki.

Kirjoittaja: Markku Espo

Kategoriassa Etusivu, Yleinen