Kymen Golf ry:n hallituksen tiedotteita

Arvoisat seuramme jäsenet ja golfin taitajat

 Seuramme hallitus on talven aikana kokoontunut ja käsitellyt monia asioita sekä tehnyt päätöksiä tulevaa kesää varten. Kokouksissa on pohdittu myös jäsenmäärän pitämistä nykyisellä tasolla ja jäsenmäärän kasvattamista tulevaisuudessa. Hallitus on kokouksissaan myös pohtinut lajin imagoa siitä näkökulmasta, joka vaikuttaisi uusien jäsenien saamiseen ja vanhojen pysymiseen lajin parissa.

Mainostaminen ja markkinointi ovat olleet myös hallituksen kokouksien aiheita. Hallituksen yksi keskeisistä asioista on pitää huolta nykyisten jäsenten hyvinvoinnista ja pelaamisen sujuvuudesta hyvissä olosuhteissa. Luonnollisesti tähän kaikkeen on kuulunut talouden hoitaminen ja erityisesti se kuinka voimme pitää kustannukset kohtuudessa ja tulovirrat tasaisena ja mieluummin hieman nousevassa käyrässä.

Valtakunnallisesti golf urheilulajina kamppailee muiden lajien kanssa jäsenmääristä ja uusien jäsenien hankinnassa. Nämä tosiseikat on seurassamme selkeästi tiedossa ja hallitus pyrkii kaikissa toimissa siihen, että me keksisimme jotain sellaista, jolla saadaan ihmisiä lajin pariin. Seuratoiminnasta voin kuitenkin samaan hengenvetoon todeta, että hallitus voi tehdä hienoja suunnitelmia ja tulevaisuuden visioita. Näiden toteuttamiseksi seuralla on oltava kuitenkin resurssit, joilla kaikki toiminta toteutetaan. Resursseja voi olla ulkopuoliset ostopalvelut tai aktiivinen seuratoimitsija organisaatio, joka rakentuu vapaaehtoisista seuramme jäsenistöstä. Jokainen lukija ymmärtää, että talouden kannalta järkevintä on toimia vapaaehtoisen seuratoiminnan varassa. Tällöin harrastamiseen liittyvä kustannukset pysyvät matalampina kuin ulkopuolisten ostopalvelujen käyttämisessä. Yhteisössä toimiminen voi antaa myös yhteen kuuluvuuden tunteen, tällaista tunnetta jokainen ihminen kaipaa, näin oletan.

Hallituksen kokouksissa 17.1. ja 14.2.2018 on tehty mm. alla mainittuja päätöksiä ja ehdotuksia.

Seuran talous on vakaalla pohjalla ja maksukyky on hyvä.

Seurasta on eronnut tai päättänyt jäsenyyden 11 henkilö.

Toiminnanjohtaja on käynyt neuvotteluja yhteistyökumppanien kanssa, sopimuksien on toteutunut 80% tavoitteesta.

Golfhäftet-korttijärjestelmän kanssa on tehty myyntisopimus, josta seura saa provision.

Naistoimikunta toteuttaa kesällä 36 toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää uusien naisgolfaajien etenemistä lajin pariin green card kurssin jälkeen.

Junioritoimikunta on saanut uuden jäsenen, kun Tom Sandström liittyi harvaan joukkoon.

Pikkujunnujen kesän toimintaa on pakko supistaa, koska vetäjistä on puutetta. Alustavasti on päätetty, että harjoituksia pidetään kerran viikossa ja ne aloitetaan kesäkuussa ja lopetetaan elokuussa.

Senioritoimikunta on suunnitellut kuukausikilpailuihin uuden formaatin, joka mahdollistaa osallistumisen paremmin myös töissä olijoille. Kisaan on tulossa hyvä pääpalkinto ja myös kuukausittain palkitaan. Formaatti mahdollistaa pelaamisen kuukausittain useammin kuin viime kesänä. Formaatti esitellään myöhemmin toimikunnan puheenjohtajan Arto Murton toimesta.

Kesän kilpailuista voin todeta, että High 5 kilpailut säilyvät sekä monet muut perinteiset kilpailut.

Kesän kilpailujen palkintoteemoiksi on tulossa Race to Spain, tästä myöhemmin tarkempaa infoa.

Tasoitusten vuositarkastuksista huolta tuotti se, että EGA-tasoitusten määrä putosi 12 prosenttia edelliseen vuoteen.

Seuran nettisivut uudistuvat ja sivut ostetaan palvelun tuottajalta Golfpiste com. Sivujen kehittely on hieman kesken. Sivut valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Sivujen uudistamisessa tekevät tiivistä yhteistyötä Oy:n ja Ry:n hallitukset. Tässä yhteydessä hallitukset kiittävät suuresti jo pitkään toiminnassa olleiden sivujen luojia ja ylläpitäjiä seuramme jäseniä Michael Gartzia ja Kai Kilappaa, jotka ovat tehneet suuren vapaaehtoisen työn sivujen suhteen.

Palvelu ja Caddietoiminta jatkuu vanhaan malliin. Hallitus katsoo kuitenkin tulevaisuuteen ja pyrkii kehittämään toimintaa talouden ehdoilla.

Ry:n hallitus ehdottaa Oy:n hallitukselle, että seuraan uuden jäsenen hankkinut jäsen voitaisiin palkita esim. 10 prosentin alennuksella kausipelimaksusta. Korostan, että asia on vasta ehdotus vaiheessa.

Hallitus on päättänyt, että seuratoimitsija, joka on ollut 4 kertaa mukana ohjaana  huoimoidaan seuran logolla varustetulla urheilupaidalla.

GDPR eli tietosuoja-asetuksen vaikutukset seuran toiminnassa. Hallitus käsitteli asiaa ja toiminnanjohtaja yhdessä allekirjoittaneen kanssa selvittää asetuksen vaikutukset seuran rekistereissä olevien tietojen suhteen.

Tiedottamiseni oikeudet rajoittuvat Ry:n hallituksen tekemiin päätöksiin. Asemani perusteella olen myös Oy:n hallituksen jäsen. Voinkin todeta, että Oy:n hallitus on kokoontunut talven aikana aktiivisesti ja kantanut huolta taloudesta ja erilaisista sopimuksista eri toimijoiden kanssa. Yleisesti voin todeta, että hommat ovat hanskassa ja pelaaminen voi alkaa lumien sulettua ja kenttämestarin ilmoituksella.

Mukavaa kevättä kaikille tasapuolisesti

Veli-Matti

Kirjoittaja: kymengolf

Kategoriassa Etusivu