Kymen Golf ry:n hallituksen tiedotteita

Kyme Golf ry:n hallitus on 14.9.2017 tehnyt päätöksen tiedottaa jäsenistöä hallituksen tekemistä päätöksistä, jotta Teillä kaikilla olisi ajantasaista infoa siitä mitä seurassamme tapahtuu ja minkälaisiin päätöksiin toiminta perustuu. 

Kuluneen vuoden ajan minulle on esitetty erilaisia toiveita jäsenien taholta.  Toiveet ovat kohdistuneet golfyhteisössä toimivan kahden eri virallisen toimijan päätäntävaltaa.  Nämä toimijat ovat Kymen Golf ry ja Kotkan Golf Oy. Olen havainnut, että jäsenistöllä ei ole kaikilta osin tiedossa näiden kahden toimijan erilaisuus ja erityisesti se kuinka toimijoiden päätökset vaikuttavat teidän viihtyvyyteen lajin parissa.

Edellä mainittujen tiedustelujen vuoksi haluan avata Golf organisaatiossamme toimivien osakeyhtiön ja urheiluseuran ja niissä toimivien ihmisten vastuita.  Golftoimintaa pyörittää kaksi erillistä juridista toimijaa eli Kymen Golf ry ja Kotka Golf Oy.  Molemmat toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta pelaaminen olisi mahdollisimman mukavaa ja puitteet kunnossa.  Osakeyhtiössä on oma hallitus ja ry:ssä omansa.  Hallitukset tekevät päätökset molemmissa toimijoissa.  Osakeyhtiön ja seuran hallituksen puheenjohtajat tekevät tiivistä yhteistyötä toimitusjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.  Yhteistyö näiden toimijoiden kanssa on lähes päivittäistä.   Seurassamme on useita toimikuntia, jotka perehtyvät oman alueensa asioihin. Toimikunnat esittävät toiveensa hallituksille, jotka tekevät päätökset toimikuntien esityksien pohjalta.  Toimikunnat kokoontuvat läpi vuoden noin kerran kuukaudessa, samoin tekevät molempien toimijoiden hallitukset.

Teidän lukijoina on hyvä tietää pääpiirteittäin kuinka vastuut jakautuvat golftoiminnassa.  Osakeyhtiö vastaa kentästä, koneista ja kiinteistöistä sekä henkilökunnan kanssa tehtävistä sopimuksista.  Urheiluseura vastaa jäsenten hyvinvoinnista, kilpailujen järjestämisestä, valmennuksesta ja monesta muusta asiasta, jotka liittyvät urheilutoiminnan järjestämiseen ja se sujuvuuteen.  Rahavirrat kulkevat siten, että seura saa jäsenmaksut.  Oy saa rahavirroista kilpailumaksut, kausipelimaksut, yhteistyösopimuksiin perustuvat tulot.  Toiminnan pyörittämiseen liittyy myös kuluja ja ne jakautuvat pääpiirteittäin tulojen mukaisesti.  Tarkemmat tiedot ovat saatavissa molempien toimijoiden vuosikokouksissa, jotka ovat vaikuttamisen olennainen paikka.  Kymen Golf ry pitää vuosikokouksen 14.12.2017 ja osakeyhtiö 18.12.2017.  Molempiin toivotaan runsasta osanottoa.

Verotuksellisesti ja yhtiöoikeudellisesti on erittäin tärkeää, että seuran toimintaa harjoitetaan siten, että se täyttää yleishyödyllisen toimijan tunnusmerkit. Seuramme on yleishyödyllinen yhteisö, joka tarjoaa jäsenistölle ilman rajoitteita mahdollisuuden harrastaa golfien pelaamista.   Golf toiminta on yleensä järjestetty siten, että golfkentän omistaa, hoitaa ja ylläpitää erillinen osakeyhtiö, joka rahoittaa toimintansa itsenäisesti eri tavoin erillään yhdistysmuotoisesta seurasta.

Huolimatta kahdesta erillisestä toimijasta tulee meidän kaikkien ajatella asiaa niin, että molemmat toimijat ovat jäsenistön ja osakkaiden omistajien etuutta ajavia organisaatiota.  Näin minä ajattelen toiminnastamme kokonaisuudessa.

Ry:n hallituksen tekemiä päätöksiä ja toimia 14.9.2017 ja 13.10.2017

Ø  Avoin keskustelutilaisuus pidettiin 13.9.2017.  Tilaisuudessa oli läsnä hallituksen ja toimikuntien jäsenten lisäksi kuusi seuran jäsentä.  Osallistujien vähäisyydestä huolimatta tilaisuus katsottiin tarpeelliseksi.

Ø  Jäsenten aktivoinnissa ei ole onnistuttu tavoitteiden mukaisesti.  Vapaaehtoistyöhön ei ole ollut halukkaita.  Lisäksi kilpailuihin osallistuminen on vähentynyt

Ø  Eagle 3/2017 ilmestyi lokakuussa.  Lehti toimitettiin ainoastaan sähköisenä kustannussyistä.

Ø  Seurassamme oli toimintakauden 2016 lopussa jäseniä 1 059.  Kuluvan kauden jäsenmäärä on 1016.  Seuraan on liittynyt vuonna 2017 65 uutta jäsentä ja 85 jäsentä on eronnut seurasta. 

Ø  RY:n taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyviä.  Jotta tilanne pysyisi tulevina vuosina myös hyvänä, on seuran tavoite saada uusia jäseniä.  Jäsenten aktiivisuus vaikuttaa myös suoraan seuran talouteen, joten jäsenten aktiivisuutta pyritään lisäämään.

Ø  Monien toimikuntien jäsenet ovat ikääntyneet ja monet heistä ovat tehneet pitkän jakson työtä seuran eteen.  On kovin luonnollista, että osa heistä haluaa luopua tehtävistä.  Joten ole rohkea ja tartu tilaisuuteen ja ilmoita halukkuutesi seura-aktiiviksi allekirjoittaneelle.

Ø  Seuran kapteeni vaihtuu, joten uuden kapteenin etsintä on alkanut.  Kapteenin tehtäviin voi ilmoittaa myös halukkuutensa allekirjoittaneelle.

Ø  Seura on päättänyt jakaa kahdeksalle henkilölle stipendit urheilullisista saavutuksista kauden päättäjäisissä.  Stipendien saajat ovat Elias Haavisto, Veijo Suomela, Ville Karhu, Tuomo Paavola, Jarkko Jääskeläinen, Jari Siira, Arttu Liukkonen ja Miro Kemppi. 

Ø  Talvihallilla pääsee harjoittelemaan edelleen edullisesti, jäsenet maksavat 70 euroa kaudesta tai 10 euroa kertamaksuna.  Seuran ulkopuolisille maksu on 150 euroa kaudesta.

Lopuksi totean, että en halua katsoa teidän loittonevaa selkää, haluan katsoa teitä silmiin ja kerto teille seuran asioista aivan nenätysten. Minulta saa kysyä ja antaa palautetta.   Mukavaa syksyä kaikille.

t. Veli-Matti Pyysing

Kirjoittaja: kymengolf

Kategoriassa Etusivu