Yhteisömme uusi graafinen ilme. Uusi markkinointilogo

Kevään aikana perustettiin Kymen Golf ry:n hallituksen päätöksellä markkinointitoimikunta, jolle annettiin tehtäväksi kehittää yhteisömme markkinointia siten, että saisimme lajin pariin paljon uusia harrastajia. Yhteisömme pitää näkyä, jotta golfin ilosanomaa saadaan markkinoitua mahdollisimman monelle. Printtimainontaa käytetään edelleenkin mutta eri sosiaaliset mediat ovat nykypäivänä ne kanavat joilla markkinointiin saadaan enemmän tehoa. Osa yhteisömme uutta markkinointia strategiaa on myös MainosWoodoo Päivi Silvon suunnittelema uusi markkinointilogo. Kymen Golf ry:n ja Kotkan Golf Oy:n hallitukset ovat päättäneet, että jatkossa tulemme käyttämään tätä logoa markkinoinnissamme ja samalla uudistamme hieman koko graafista ilmettämme. Uusi graafinen ilme tulee näkymään sekä printtimainonnassa että sosiaalisen median mainonnassa.

Kaikki uusi herättää aina mielipiteitä, kuten varmasti tämäkin uudistus, mutta hallitukset uskovat, että tämä uusi graafinen ilme tulee tuomaan yhteisöömme paljon uusia lajin harrastajia.

t. Tommi

Kirjoittaja: kymengolf

Kategoriassa Etusivu